Yaşam Duygusunun Gelmesini Beklerken


Yaşam Duygusunun Gelmesini Beklerken, HD video, 3’20”, 2013

“Yas: Ezilme, tıkanma (bu da bir ‘doluluk’ gerektirir) değil de acı yüklü bir yatkınlık sözkonusu: Bir ‘yaşam duygusu’nun gelmesini beklerken, gözlerken alarm durumundayım. 8 Aralık”
Yas Günlükleri, Roland Barthes

“İnsan bir vücut ve bir ruh değil, bir vücut ile bir ruhtur… Dışımızdaki her varlığa ancak ve ancak vücudumuz üzerinden erişebiliyoruz.”
Algının Fenomenolojisi, Maurice Merleau-Ponty

2web

Sergiden görüntü, Mars, İstanbul, 2015

‘Yaşam Duygusunun Gelmesini Beklerken’, sensör teknolojisi ve elektriğin kamusal ve özel alanlardaki kullanım biçimlerine bakarak, günlük hayatımızı şekillendiren bu faktörlerin, beden ve mekan ile ilişkisini sorgular. Video bir barın tuvaletinde geçer. Videodaki elektrik ve ışık bedenin bir parçası gibi hareket eder; bedenin pozisyonu, elektriği ve mekanı görünür kılar ve onun bileşenlerini harekete geçirir.