Üstümüzden Hafif Bir Rüzgar Esti

06

Üstümüzden Hafif Bir Rüzgar Esti sergisinden görüntü,

Kunst Haus-Hundertwasser Müzesi Viyana, 2017

A Gentle Breeze Passed Over Us / Excerpt from PINAR ÖĞRENCİ on Vimeo.

Akdeniz, bu dünyadaki en güzel su yüzeyi değil mi? Aynı zamanda en kadim, en ölümcül olanı -şimdilerde bir insan için dünyadaki en tehlikeli bölgelerden biri. Ancak aynı zamanda da bir geçit, bir eşik, bir labirent. “Üstümüzden Hafif Bir Rüzgar Esti” videosu temel bir meseleyi araştırıyor: İçinde bulunduğumuz, Walter Benjamin’in halihazırda bir asır önce öngörmüş olduğu üzere, sosyal düzenimizin teknolojik düzenimizle eşleşmediği kapsamlı sosyal ve teknik dönüşümler döneminde, ev/yuva ve yer/yurt nedir? İçinde yaşadığımız bu mekânın türü nedir ve yerinden olmanın terörü ve çaresizliğine boyun eğmeksizin bu yeni dünyanın hikâyelerini anlatmak nasıl mümkün olabilir?* Pınar Öğrenci yerinden edilen kadim bir kültürün kendine yeni bir yer arayışını, Ege Denizi’nde yavaşça kayıp giden bir ud imgesiyle anlatıyor. *Ari Amaya Akkermans

 

sergi-imaj_09

Kırmızı Gökyüzünün Altında sergisinden görüntü, Depo İstanbul, 2017