Purple Panic:43

purple panic_43 performance

Purple Panic*:43, Performans, Meksiko, 2015

24 Eylül 2014’te, Ayotzinapa Öğretmen Okulu’nun 43 öğrencisi okul finansmanındaki tutarsızlıkları protesto etmek için Iguala’ya giderken devlet ve mafya arasındaki bir işbirliği sonucu kaçırıldı. Öğrenciler, 1968’de Meksiko’da gerçekleşen Yaz Olimpiyatları’nın hemen öncesinde 300 kişinin öldürüldüğü 1968 Tlatelolco Katliamı’nın anma törenleri için Meksiko’ya doğru devam etmeyi planlıyordu. Pınar Öğrenci, De Las Fronteras Bienali için 2015 yılının başında Meksiko’ya gitti. Öğrenci, 43 öğrencini kaçırılma olayına dikkat çekmek için Meksiko’nun kentsel hafızası açısından önem taşıyan meydan ve caddelerinden jacaranda çiçeklerini temizledi. Performansın son ayağı 43 öğrencinin kaçırıldığı günden tam altı ay sonra Tlatelolco Meydanı’nda gerçekleşti. 2014’teki öğrenci kaçırma olayı ile 1968’deki Tlatelolco Katliamı arasındaki ilişki, devlet şiddetinin döngüsel bir şekilde tekrarlanmasının çarpıcı bir örneğidir. Bu şiddet döngüsü, jakaranda çiçeğinde sembolize edilen mevsimler ile ilişkilendirilebilir.

*Purple Panic Queensland bölgesinde öğrencilerin sınav dönemi stresini anlatan bir terim. Şöyle derler: Eğer jakarandalar açtıysa ve hala sınavlarına hazırlanmadıysan artık çok geç, sınavları unut!

SUNUM PERFORMANS

Jacques Derrida misafirperverliğin politiğini kavramsallaştırdığı teorisinde konukseverliğin çoğunlukla şartlı olduğunu, nüfus, egemenlik, sınır, risk ve kaynakların yönetimine bağlı olduğunu savunur. Derrida’nın çalışması, yabancı göçmen ve mültecilerin deneyimine odaklanır; peki misafirperverlik kavramı kendi vatanında yabancılaşan vatandaşlara nasıl uygulanır?  Öğrenci, Meksika Devleti’nin muhalif vatandaşları üzerinde uyguladığı şiddete bakmak için bu soruyu bir çıkış noktası olarak ele alır.

Meksika hükümeti 1968’de Yaz Olimpiyatları’nın hazırlanırken, kendi vatandaşlarını gözden çıkarmak pahasına uluslararası izleyici kitlesine Meksiko’nun gelişmiş ve modern bir kent olduğunu göstermek istedi. Purple Panic: 43, 2015’teki performansın dökümantasyonu eşliğinde, devlet şiddeti ve mimarlık arasındaki ilişkiye odaklanan metinleri içerir. Söz konusu metinler Palacio de Lecumberri, Hotel de Meksiko ve Nonoalco Tlatelolco yapılarının hikayesi üzerinden Meksiko’daki 1968 öğrenci hareketini anlatır. Sanatçı, bir hapishane, bir otel ve büyük ölçekli bir konut projesinin mekânsal tarihlerine bakarak Derrida’nın misafirperverlik kavramını yorumlamaya çalışıyor. Genellikle mimarlık tarihinde göz ardı edilen, emekçi, köylü, göçmen ve öğrenciler gibi sistem eleştirisi yapan kitlelerin zorla yerinden edilme hikayelerini görünür kılar.

1_low

Purple Panic:43 Sunum Performansından görüntü, District Berlin, 2019

0-low

Purple Panic:43 Sunum Performansından görüntü, District Berlin, 2019

RevoltSheSaid_Purple Panic

‘Revolt She Said’ projesinin bir parçası olan sunum performansı içeren yayın

District Berlin ve Alpha Nova Gallery tarafından 2019 yılında hazırlanmıştır.